• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Året i föreningen 2013

Vid stämman i april kunde vi konstatera att föreningens ekonomi fortfarande var hälsosamt god och att några avgiftshöjningar inte var aktuella.

Under året tilläggsisolerade föreningen enplanslägenheterna genom att öka volymen på vindarnas isolering. Detta eftersom dessa lägenheter har upplevts som lite kyligare än de andra.

Det nyinstallerade fibernätverket fungerade tillfredsställande och gav kostnadsfri tillgång till internet för de boende.

I slutet av året distribuerades också en reviderad och uppdaterad version av föreningens informationshäfte för våra boende. Som under tidigare år har också informationsblad delats ut löpande.

Senast uppdaterad måndag, 05 Maj 2014 19:51