Boendenytt – mars 2024

VERKTYG OCH REDSKAP

Nu när sommaren kommer allt närmare kan det vara bra att komma ihåg att föreningen har redskap och maskiner som kan lånas. Vid soprummets baksida finns skottkärror och trädgårdsredskap. Använd garagenyckeln. Maskiner som t ex elektrisk häcksax finns i fastighetsförrådet. Där är det låst så vill man ha något där kontaktar man Göran Wicksell, Örtagårdsvägen 72. Telefon 073 024 32 90. Om Göran inte är tillgänglig kan man kontakta någon i styrelsen. I nedre garaget innanför porten finns stegar att låna.

ÅTERBRUKSHUSET

Återbrukshuset på gård 2 har nu rensats. Saker som ska skänkas bort eller säljas får ligga där två månader. Det vore bra om till exempel gård 2 kunde ställa upp med en eller flera ”återbruksvärdar” som kunde hålla koll på huset.

I Återbrukshuset finns också bokningslista och nycklar för lån av föreningens släp.

HOBBYRUMMET

Bokning sker hos Tom Isenstein, 070 720 00 31. Det går också att använda hobbyrummet obokat men då gäller det bara en dag och utan ensamrätt. Samma kod som i Återbrukshuset.

STRÖM

Den som vill dammsuga sin bil invändigt kan fritt koppla till el i hobbyrummet (om det inte är upptaget) eller i sophuset. På så vis kan vi undvika att köra in på gårdarna.

VÅRSTÄDNING

Årets vårstädning sker i år lördagen den 20 april. Närmare information om detta kommer senare. Innan dess kommer sanden att sopas i hela området. Man kan hjälpa till genom att borsta sand utanför plattorna och asfalten ut på vägen. Gör inga tjocka strängar, det gillar inte sopmaskinen. Efter att sopmaskinen varit här kommer farthindren att läggas ut.

FÖRENINGSSTÄMMA

I år har vi ordinarie föreningsstämma den 25 april. Kallelse och årsredovisning kommer att delas ut ett par veckor innan.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING

Vi fortsätter med Protector. Som tidigare år ingår bostadsrättsförsäkring (en bra tilläggsförsäkring) för varje lägenhet. Nu kommer det att finnas ett tak för åldersavdrag i denna. Inget hindrar att man även tecknar en bostadsrättsförsäkring i något annat bolag. Vissa försäkringar när det gäller boende ingår i flera hemförsäkringar.

Kalendarium:

Nästa styrelsemöte 17 april

Vårstädning 20 april

Stämma 25 april