Om föreningen

Om Brf Örtagården

Bostadsrättsföreningen Örtagården bildades 1984.

Husen uppfördes av Skanska på en tomt som tidigare varit trädgårdsmästeri. Det finns 6 tvåor, 6 treor, 48 fyror och 6 sexor, d.v.s. totalt 66 lägenheter/hus runt tre gårdar.

Husen är byggda på betongplattor som vilar på pålar och står därför stadigt även om marken sjunker.

Fastighetsbeteckning: Bällsta 2:149

Gård 1: Örtagårdsvägen 41-75

Gård 2: Örtagårdsvägen 9-39, 77-89

Gård 3: Örtagårdsvägen 91-139 Brf

Örtagården är en fristående bostadsrättsförening.

brf-ortagarden

Bilder

brf-ortagarden