Boendenytt – februari 2023

Ventilation

Inom kort påbörjas arbetet med lägenheternas ventilation. Ventilationskanalerna kommer att rengōras och pannan, som står för vår mekaniska ventilation, kommer att trimmas in.

Arbetet kommer att utföras av Oskar Forss, Sotaren i Norrort AB. Han kommer att avisera lägenhetsinnehavarna vartefter. Det är av stor vikt att man är hemma när arbetet sker eller lämnar nyckel till styrelsen. Nyckelansvariga i styrelsen är Catharina Hallgren, Ögv 75 och Roger Bodin, Ögv 63. Märk nyckeln vid bortlämning.

Är filtret i pannan trasigt finns det nytt att få. Kontakta styrelsen.

Ekonomi

Riksbanken har nu höjt styrräntan till 3 procent. Denna höjning har styrelsen tagit höjd för i budgeten för 2023. Men Riksbanken signalerar att det kan bli flera höjningar under vårhalvåret. Detta kan i värsta fall leda till att föreningen måste höja månadsavgifterna ytterligare något.

hjärtstartare

Föreningen har köpt en hjärtstartare. Den är placerad på väggen bredvid fastighetsboxarna på sophusets norrsida.

Modellen HeartSine Samaritan 500p ger automatiskt muntliga instruktioner när den används. Vid behov ger den även instruktioner för hjärtkompressioner och inblåsningar.

Mer information kommer framöver.