Boendenytt – oktober 2023

VEM HAR ANSVAR FÖR VAD?

Vem har ansvaret när något i huset inte fungerar som det ska? 

Ett exempel: Avloppsproblem. Här gäller att om problemet finns ovanför golvet så är det bostadsrättshavarens ansvar. 

I betongplattan och nedanför är det föreningen. 

Man bör alltid kontakta styrelsen när det gäller avloppsproblem.

När det gäller fibernätet så ansvarar föreningen fram till och med den vita boxen) som sitter på insidan av ytterväggen på trädgårdssidan. Gäller inte om boende i lägenheten har skadat boxen. 

Intern router ansvarar bostadsrättshavaren för. Styrelsens kontaktperson i nät- och tevefrågor är Tom Isenstein. 

Vid grävning i trädgården är det bra att kontakta styrelsen med tanke på fibernätverket i marken.

Frånluftsvärmepannan ansvarar föreningen för. 

Vid fel kontaktas Tom Isenstein (eller annan i styrelsen).

Fjärrkontrollerna till garageportarna ansvarar föreningen för enbart när det gäller fel som uppstått utan att användaren är vållande.

Ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och förening framgår av stadgarna och det informationshäfte som har delats ut. Texten återfinns även på vår nya, snygga hemsida: brfortagarden.com.

En bild som visar regnbåge, utomhus, himmel, natur

Automatiskt genererad beskrivning

EKONOMI

Styrelsen har nu påbörjat arbetet med att lägga en budget för 2024. Med tanke på räntehöjningarna och det nu högre kostnadsläget för varor och tjänster kan det bli nödvändigt med ytterligare avgiftshöjningar för att få ekonomin att gå runt. Styrelsen återkommer om avgiftsnivån för 2024 när budgeten är fastställd.

ELBILSLADDNING

Intresset för laddningsmöjligheter har tidigare varit lågt. Men detta kan ha förändrats. Styrelsen kommer därför att skicka ut en ny förfrågan om intresset.

SLÄP

Det släp som föreningen köpt in har varit flitigt använt. Bokning av släpet görs på en lista i hobbyrummet där nyckeln hänger. Meddela styrelsen om släpet skadats eller inte fungerar tillfredsställande.

ÅTERBRUKSHUSET

Det börjar bli fullt med saker ingen vill ha. Gå in och titta och ta det du vill ha eller ta tillbaka det du ställt dit före 1 november. Sen slängs det som är kvar och vi startar om.

Kalendarium:

Nästa styrelsemöte 19 oktober

Höststädning 21 oktober