Boendenytt – december 2023

NY AVGIFTSHÖJNING

Det är tuffa tider för många hushåll i Sverige just nu på grund av hög inflation och kraftiga räntehöjningar. Det är också ett besvärligt ekonomiskt läge för många bostadsrättsföreningar, flera tvingas höja avgifterna kraftigt. I höstens budgetarbete inför 2024 har styrelsen insett att vi i Brf Örtagården måste höja avgiften ytterligare. För att få föreningens ekonomi att gå runt höjs årsavgiften med 10 procent. Den förhöjda avgiften läggs ut på 11 månader från första februari. Ingen höjning i januari alltså.

För vår del sker de nödvändiga höjningarna lyckligtvis från en relativt låg nivå. Vi har i åratal haft en god ekonomi och kunnat undvika avgiftshöjningar och heller inte behövt ta nya lån för större utgiftsposter. Vi behöver dock även fortsättningsvis ha reserver för löpande underhåll och oförutsedda händelser. Att ta upp nya lån för sådant är i dagsläget dyrt.

Christmas Events - Barton Grange Garden Centre

STORT TRÄD BORTA

Det stora trädet vid transformatorhuset och norra parkeringen har nu, som många säkert sett, tagits ned. Det hade vuxit sig enormt högt och rötterna hade börjat påverka asfalten intill. När det blir varmt väder igen renoveras rabatten där trädet stått

VATTENSKADAN HOS ÖGV 51 OCH 53

Lägenheterna är nu renoverade på bottenplanet och de boende har kunnat flytta tillbaka. Återstår uppgörelse med Protector där vår fastighetsförsäkring ligger.

ÅTERBRUKSHUSET

Det har blivit lite rörigt i återbrukshuset så nu får vi ta nya tag. Den som har saker där som man vill ta hand om får hämta dem före julafton. Efter detta töms Återbrukshuset. Bra saker går till någon secondhandinstitution, resten lämnas till återvinningsstationen.

FRAMTIDA KÄLLSORTERING

Styrelsen har haft kontakt med kommunens avfallsansvarig eftersom det kommer nya regler längre fram. Dessa innebär att avfall ska källsorteras nära bostaden. Det betyder att Brf Örtagården kommer att behöva ge plats åt källsorteringskärl på lämpligt ställe (där fordon har möjligheter att tömma kärlen på ett enkelt sätt). Det är än så länge inget bestämt något om hur kärlen kommer att se ut eller när de måste vara på plats.

FÖRENINGENS SLÄPKÄRRA

Släpkärran används rätt ofta och gör därmed stor nytta för boende i Örtagården. Nyckel till hänglåset och en bokningslista flyttas nu från hobbyrummet till återbrukshuset. En instruktion för användning av kärran finns uppsatt vid bokningslistan.

Kalendarium:

Nästa styrelsemöte 18 januari

God Jul & Gott nytt år!