Boendenytt – juni 2023

STYRELSEN I SOMMAR

Styrelsen är på plats i Örtagården följande veckor:

Roger 26 27 28 32 33

Pär 26 27 32

Sari 26 27

Catharina Befinner sig nära Vallentuna under sommaren

Tom 26

Charlotte 26 31 32

Mia 27 32

Kattis

Avvikelser kan förekomma.

TRAFIK PÅ GÅRDARNA

Så här års är det många barn som leker på våra gårdar. Därför måste vi begränsa biltrafiken där till ett minimum och köra extra långsamt. Sedan kan vi hjälpas åt att hålla ordning på farthindren.

EKONOMI

Styrelsen har nu inför halvårsskiftet gjort en budgetkontroll för att se om den beslutade budgeten håller året ut utan ytterligare avgiftsjustering. Så verkar det vara även om räntekostnaderna ökar ytterligare när vi lägger om två lån sista juli.

NYA HEMSIDAN

Glöm inte att titta på vår uppfräschade hemsida
brfortagarden.com.

BESIKTNINGARNA

Besiktningen av fastighetens byggnader/lägenheter är nu gjorda till 80 procent. Styrelsen kommer att se över vad som ligger på föreningen att åtgärda när allt är klart. I samband med besiktningarna har fönster smörjts upp, elementventiler motionerats och pannorna kontrollerats. Alla som fått en ”anmärkning” kommer att få ett skriftligt besked.

En bild som visar utomhus, vatten, natur, himmel

Automatiskt genererad beskrivning

KÖKSAVLOPPEN

Våra köksavlopp är så konstruerade att de efter en tid tenderar att gegga igen. I ett sådant läge måste vi tryckspola avloppet. Men den som upplever att det rinner dåligt undan i köksavloppet måste först kolla avloppsrören ovan golv. Rensning av vattenlåset får den boende själv ombesörja. Häll inte fett i köksavloppet. Torka stekpannan med hushållspapper. Större mängder fett hälls på petflaska som sedan slängs bland hushållssoporna.

BYGGA NÅGOT I SOMMAR?

Många vill gärna göra lite förändringsarbeten i lägenheten eller på tomten. Vill man göra något som förändrar fastigheten på något sätt eller vill konstruera något på tomten måste man inhämta styrelsens godkännande. Vid utomhusjobb samråder man dessutom med grannarna.En ansökan bör innehålla en ritning av det önskade bygget. När det gäller våtrumsrenoveringar gäller stränga regler. Tag då gärna kontakt med Pär Gustavsson i styrelsen.

VATTEN

Läs gärna vad kommunen skriver under Vallentuna kommun, Hållbar vattenförbrukning.

BOENDEFÖRTECKNING

Styrelsen behöver en aktuell förteckning över boende i Örtagården, en förteckning med samtliga tillgängliga kontaktuppgifter. Detta är viktigt inte minst vid brand, pågående inbrott, större vattenläckor osv. Med detta infoblad följer en blankett som ska fyllas i och lämnas till styrelsen.

Boendeförteckningen kommer att tryckas upp och delas ut i området. Om det finns uppgifter man inte vill ha med i den tryckta och utdelade förteckningen sätter man en parentes runt uppgiften som därmed inte kommer i tryck.

Nästa styrelsemöte 

17 augusti